Odrody a druhy

Furmint, Lipovina, Muškát žltý, samorodné, esencia, trojputňové alebo šesťputňové? Ako si vybrať to správne tokajské víno podľa Vašej chuti, nálady alebo príležitosti?

Viac

Degustácia

Hodnotenie chute vína môže ovplyvniť viacero faktorov. Pre spotrebiteľa je v oblasti nápojov dôležité, aby poznal náležitosti, podľa ktorých môže určiť kvalitatívnu úroveň kupovaného produktu.

Viac

Tokajské vína

Pestovanie viniča a výroba vína v tokajskej vinohradníckej oblasti sa traduje už stáročia. Tokajské víno je jedným z prírodne sladkých vín.

Viac

Szepsi Laczkó Máté

Szepsi Laczkó Máté

Laczkó Máté, ktorý podl'a dobového zvyku pribral k svojmu menu prívlastok podl'a rodiska - "Szepsi" (Moldavský), sa narodil v roku 1576. Zomrel ako kazatel' v "Erdőbénye" 20. januára 1633.

Tento vynálezca tokajského samotoku - tzv. vína "aszú" - študoval v Sárospataku. Tamojšie ref. Kolégium podporovala najmä rodina Dobóovcov. Bolo to už obdobie začínajúcej sa protireformácie. Katolícki biskupi sa k tejto škole začali stavať odmietavo. Po smrti Ferenca Dobóa v roku 1602 sa novým mecenášom kolégia v Sárospataku stala rodina Perényiovcov a od roku 1608 rodina Lórántffyovcov. V roku 1606 sa stal Sz. Laczkó učitel'om v obci "Olaszliszka". Toto zamestnanie však čoskoro vymenil za miesto učitel a v Košiciach. V roku 1608 odišiel doplniť si svoje vedomosti do Nemecka, do Wittenbergu. Stúdium mu umožnila podpora zo strany spomínanej vplyvnej rodiny Lórántffyovcov. V Nemecku študoval Laczkó dva roky. Po návrate do Uhorska sa stal opäť učitel'om, tentoraz v Erdőbénye. Na základe toho, že aj malé deti v takýchto obciach vyučovali pedagógovia, ktorí končili na univerzitách v Nemecku, si môžeme vytvoriť predstavu o úrovni školstva tohto obdobia.

Rok 1612 znamenal pre Laczkóa ďalšiu cestu za vzdelaním. Tentoraz bola jeho cieľom univerzita v Hanau. Nemáme vedomosti o tom, koľko času tam strávil štúdiom, ale v roku 1614 je už opäť doma - zastáva funkciu kazateľa reformovanej cirkvi v Erdőbénye. Súčasne sa stal aj dvorným kňazom Lórántffyovcov. Toto prepojenie na vplyvnú rodinu zostalo aj po svadbe Zuzany Lórántffyovej s Jurajom Rákóczim.

Je zaujímavé, že Laczkó, ako dvorný kazateľ kniežacej rodiny, nepísal teologické diela, ale knihy historického charakteru. Vo svojej kronike zachytil udalosti rokov 1521 až 1624. Jeho dielo sa stalo dôležitým prameňom dejín tohto regiónu.

Kroniku začal písať 12. októbra 1619 v maďarskom a v latinskom jazyku. Tlačou ju vydal v roku 1858 gróf Imre Mikó v III. zväzku svojich historických dokumentov - "Erdélyi Tärténelmi Adatok".

Kronika je pre nás hodnotná aj z literárnohistorického hl'adiska. Do textu kroniky autor zaradil aj mnohé vlastné básne a historické spevy.

Sz. Laczkó, jako kazatel' v Erdőbénye koncom dvadsiatych rokov 17. storočia z úrody vinice Oremus v Sátoraljaújhelyi pripravil prvý tokajský samotok, ktorým obdaroval kňažnú Zuzanu Lórántffyovú (okolo roku 1631).

 

Kalendár

>
P U S Š P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Späť hore

Späť hore